FRIT VALG AF FRIPLEJEHJEM

Friplejehjem giver dig som borger mulighed for frit at vælge, hvor du vil bo. Er du visiteret til en plejebolig i din kommune, kan du vælge et friplejehjem lige meget hvor i landet det ligger. 

Hvordan søger jeg en plads

Det er er en forudsætning, for at kunne få en lejlighed på Tornbjerg Friplejehjem, at man er visiteret til en plejebolig af ens bopælskommune. 

Ved ønske om opskrivning på venteliste kan man kontakte forstander Christine M. Wille.

For at blive visiteret til Tornbjerg Friplejehjem skal man rette henvendelse til ens bopælskommune. Herefter sender bopælskommunen visitationspapirer og refusionstilsagn til den sikre mailadresse hos Tornbjerg Friplejehjem – se under kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Tornbjerg Friplejehjem, er du altid velkommen til at kontakte forstander Christine Meinhardt Wille, Danske Diakonhjem på mail: cmw@diakon.dk  eller tlf: 7332 3700

Se vores boliger

På Tornbjerg Friplejehjem har vi 3 typer lejligheder. Husleje og indretning kan ses ved at trykke på lejlighedstyperne.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.