Hvordan søger jeg en plads

Det er er en forudsætning, for at kunne få en lejlighed på Tornbjerg Friplejehjem, at man er visiteret til en plejebolig af ens bopælskommune.

Ved ønske om opskrivning på venteliste kan man kontakte forstander Christine M. Wille.

For at blive visiteret til Tornbjerg Friplejehjem skal man rette henvendelse til ens bopælskommune. Herefter sender bopælskommunen visitationspapirer og refusionstilsagn til den sikre mailadresse hos Tornbjerg Friplejehjem – se under kontaktoplysninger.

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Tornbjerg Friplejehjem, er du altid velkommen til at kontakte forstander Christine Meinhardt Wille, Danske Diakonhjem på mail: cmw@diakon.dk  eller tlf: 20268193


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.